Tóm tắt cuộc họp Ủy ban vào ngày 12 tháng 2020 năm XNUMX

Tóm tắt cuộc họp Ủy ban vào ngày 12 tháng 2020 năm XNUMX

Thừa nhận sự không chắc chắn và lo lắng của thời điểm hiện tại, Chủ tịch Ủy ban Sheila Kuehl đã chào mừng các Ủy viên đến cuộc họp hội đồng ngày 12 tháng 19 với những lời nói về đại dịch COVID-XNUMX: “Trong thời điểm lo lắng cao độ, điều quan trọng hơn là chúng tôi phải nhận ra vai trò của mình. ..
Dịch