Chào mừng đén với website của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng sau đây. Vui lòng xem kỹ các điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn không nên sử dụng trang web này.

Bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trong Thỏa thuận Điều khoản Sử dụng này (“Thỏa thuận”) đối với trang web của chúng tôi (“Trang web”). Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ và thỏa thuận duy nhất giữa chúng tôi và bạn, đồng thời thay thế tất cả các thỏa thuận, tuyên bố, bảo đảm và hiểu biết trước đó hoặc đương thời đối với Trang web, nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi hoặc thông qua Trang web và chủ đề của Thỏa thuận này. Thỏa thuận này có thể được chúng tôi sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cụ thể cho bạn. Thỏa thuận mới nhất sẽ được đăng trên Trang web và bạn nên xem lại Thỏa thuận này trước khi sử dụng Trang web.

5 LA đầu tiên sử dụng cookie của trình duyệt để cung cấp cho bạn nội dung quảng cáo mà bạn có thể quan tâm. Ví dụ: nếu bạn đã xem một bài báo trên trang web của chúng tôi liên quan đến việc nuôi dạy con cái, bạn có thể nhận thấy một Tweet được quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu Twitter của mình về một sự kiện nuôi dạy con cái sắp tới mà chúng tôi đang tổ chức. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thu thập hoặc chia sẻ thông tin cá nhân, riêng tư của bạn với bất kỳ ai. 5 LA đầu tiên chỉ thu thập tên người dùng và địa chỉ email khi cần thiết để liên lạc liên tục giữa người dùng và 5 LA đầu tiên. Dữ liệu này không được chia sẻ với các bên thứ ba. Trên một số biểu mẫu, bạn có thể chọn nhận bản tin email. Trong những trường hợp này, địa chỉ email và tên được lưu trữ an toàn với Mailchimp, người không chia sẻ hoặc bán bất kỳ dữ liệu nào với bên thứ ba (đọc thêm tại đây).

Chúng tôi hy vọng rằng bạn thấy thông tin mà chúng tôi chia sẻ hữu ích, nhưng nếu bạn muốn chọn không tham gia xem những quảng cáo này, bạn có thể thay đổi cài đặt quyền riêng tư của mình bất kỳ lúc nào thông qua các tài khoản mạng xã hội của bạn hoặc bằng cách bật Không theo dõi ( DNT) chức năng trong trình duyệt của bạn. Trên thiết bị di động của mình, bạn cũng có thể có cài đặt "Giới hạn theo dõi quảng cáo" (trên thiết bị iOS) hoặc cài đặt "Chọn không tham gia Quảng cáo dựa trên sở thích" (trên Android).

Trang web của chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ truyền dữ liệu lưu lượng truy cập trang web đến các máy chủ của Google ở ​​Hoa Kỳ. Google Analytics không xác định người dùng cá nhân hoặc liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác do Google nắm giữ. Chúng tôi sử dụng các báo cáo do Google Analytics cung cấp để giúp chúng tôi hiểu lưu lượng truy cập trang web và việc sử dụng trang web.

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc Google xử lý dữ liệu về bạn theo cách được mô tả trong Chính sách bảo mật của Google- trang web bên ngoài và cho các mục đích nêu trên. Bạn có thể chọn không tham gia Google Analytics nếu bạn tắt hoặc từ chối cookie, tắt JavaScript hoặc sử dụng dịch vụ chọn không tham gia do Google- trang web bên ngoài cung cấp.

Chính sách bảo mật của Mailchimp

Chính sách bảo mật của Twitter

Chính sách dữ liệu Facebook

Chính sách quyền riêng tư của Youtube

Chính sách bảo mật của Google

Chính sách quyền riêng tư của Cloudflare
Dịch