Đối với các câu hỏi báo chí, hãy gửi email cho Giám đốc Truyền thông của 5 LA đầu tiên Gabriel Sanchez theo địa chỉ [email được bảo vệ].

Đối với yêu cầu hồ sơ công khai, vui lòng gửi email đến [email được bảo vệ]. Vui lòng bao gồm càng nhiều chi tiết càng tốt khi yêu cầu hồ sơ. Chúng sẽ được xử lý theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng California.

Bạn có nhận xét về một trong những bài báo của chúng tôi hoặc một câu chuyện để chia sẻ? Liên hệ chúng tôi tại [email được bảo vệ].

Biểu mẫu Nhận xét Công khai, Khiếu nại & Đề xuất - 5 LA đầu tiên quan tâm đến ý kiến ​​và phản hồi của bạn. Biểu mẫu này là một cách khác để giao tiếp với chúng tôi.

Thông tin bãi đậu xe (PDF)

LIÊN HỆ
750 North Alameda Street, Suite 300
Los Angeles, CA 90012
Điện thoại: 213-482-5902
Fax: 213 482-5903

Bản đồ

Dịch