5 lý do đầu tiên của LA 5 lý do để cảm thấy tốt về năm 2020

Câu chuyện về Kết nối, Lòng nhân ái và Cộng đồng Tháng XNUMX vừa qua khi thời hạn Tổng điều tra đang nhanh chóng đến gần, các nhà lãnh đạo cộng đồng Best Start đã cùng nhau tham gia một đoàn điều tra để đưa ra một thông điệp quan trọng về lý do tại sao mọi người lại tham gia Tổng điều tra và cách ...

Đánh giá chương trình kết nối đầu tiên

Đánh giá chương trình kết nối đầu tiên

Tổng quan Tháng 2020 năm 5 XNUMX First LA rất vui mừng được chia sẻ những phát hiện từ đánh giá kéo dài một năm về chương trình First Connections của chúng tôi! Những phát hiện này sẽ thông báo những thay đổi về chính sách và chương trình cho những người làm việc trong quá trình liên tục xác định và can thiệp sớm (EII). Trong...
Dịch