Tóm tắt cuộc họp Ủy ban vào ngày 12 tháng 2020 năm XNUMX

Tóm tắt cuộc họp Ủy ban vào ngày 12 tháng 2020 năm XNUMX

Thừa nhận sự không chắc chắn và lo lắng của thời điểm hiện tại, Chủ tịch Ủy ban Sheila Kuehl đã chào mừng các Ủy viên đến cuộc họp hội đồng ngày 12 tháng 19 với những lời nói về đại dịch COVID-XNUMX: “Trong thời điểm lo lắng cao độ, điều quan trọng hơn là chúng tôi phải nhận ra vai trò của mình. ..

Tóm tắt cuộc họp Ủy ban vào ngày 14 tháng 2019 năm XNUMX

Tóm tắt cuộc họp Ủy ban vào ngày 14 tháng 2019 năm XNUMX

Điểm nổi bật từ cuộc họp ngày 14 tháng 2020 của Ủy ban bao gồm việc phê duyệt Kế hoạch Chiến lược 2028-5 và các bài thuyết trình về tổng kết năm của First 1 LA. Hội đồng Ủy viên họp vào thứ Năm thứ hai của mỗi tháng lúc 30:XNUMX chiều, trừ khi có chỉ định khác, lúc ...
Dịch