Cha mẹ đưa nghiên cứu vào hành động để cải thiện thời gian chất lượng cho trẻ

Cha mẹ đưa nghiên cứu vào hành động để cải thiện thời gian chất lượng cho trẻ

Khi Natasha Guerrero bắt đầu khảo sát các bậc cha mẹ khác trong cộng đồng của cô vào năm ngoái, cô đã rất ngạc nhiên khi biết họ dành ít thời gian chất lượng như thế nào cho con cái. Guerrero nói: “Tôi đã rất phán xét ngay từ đầu. “Tôi đã nói, 'Này, tôi là mẹ của ...
Dịch