Cha mẹ đưa nghiên cứu vào hành động để cải thiện thời gian chất lượng cho trẻ

Cha mẹ đưa nghiên cứu vào hành động để cải thiện thời gian chất lượng cho trẻ

Khi Natasha Guerrero bắt đầu khảo sát các bậc cha mẹ khác trong cộng đồng của cô vào năm ngoái, cô đã rất ngạc nhiên khi biết họ dành ít thời gian chất lượng như thế nào cho con cái. Guerrero nói: “Tôi đã rất phán xét ngay từ đầu. “Tôi đã nói, 'Này, tôi là mẹ của ...

Phụ huynh và cộng đồng Tạo ra Ban lãnh đạo địa phương mới cho 5 Nỗ lực dựa trên địa điểm LA đầu tiên

Cấu trúc khu vực mới của các cộng đồng Khởi đầu tốt nhất nhằm mục đích giúp nâng cao tiếng nói cho trẻ nhỏ LOS ANGELES - Hoạt động dựa trên ý kiến ​​đóng góp rộng rãi được thu thập từ các cộng đồng mà tổ chức này phục vụ, 5 First LA đã công bố giai đoạn tiếp theo của nỗ lực cộng đồng Khởi nghiệp tốt nhất tại địa điểm của mình .. ..
Dịch