Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và bà mẹ người Mỹ gốc Phi (AAIMM)

Sáng kiến ​​Tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh người Mỹ gốc Phi (AAIMM) của Quận Los Angeles là một liên minh trên toàn quận nhằm giải quyết tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và bà mẹ da đen cao không tương xứng, đồng thời đảm bảo các gia đình Da đen sinh ra một cách khỏe mạnh và vui vẻ ...

Khủng hoảng tử vong ở trẻ sơ sinh và bà mẹ người Mỹ gốc Phi: Chiến đấu vì hy vọng

Khủng hoảng tử vong ở trẻ sơ sinh và bà mẹ người Mỹ gốc Phi: Chiến đấu vì hy vọng

“Điều này không thể xảy ra LẠI,” tôi tự nghĩ khi cơn đau đẻ ngày càng dữ dội hơn. Hai năm trước đó, tôi sinh con gái đầu lòng, Hannah, được 27 tuần, 5 ngày - tất cả đều 1 lb., 9 oz. của cô ấy. Và tôi lại ở đây, 27 tuần, 5 ngày mang thai và sắp ...
Dịch