Khủng hoảng tử vong ở trẻ sơ sinh và bà mẹ người Mỹ gốc Phi: Chiến đấu vì hy vọng

Khủng hoảng tử vong ở trẻ sơ sinh và bà mẹ người Mỹ gốc Phi: Chiến đấu vì hy vọng

“Điều này không thể xảy ra LẠI,” tôi tự nghĩ khi cơn đau đẻ ngày càng dữ dội hơn. Hai năm trước đó, tôi sinh con gái đầu lòng, Hannah, được 27 tuần, 5 ngày - tất cả đều 1 lb., 9 oz. của cô ấy. Và tôi lại ở đây, 27 tuần, 5 ngày mang thai và sắp ...
Dịch