Điều tra dân số 2020: Đếm số trẻ nhỏ trong thế giới COVID-19

Điều tra dân số 2020: Đếm số trẻ nhỏ trong thế giới COVID-19

Chiến lược trực tuyến nào hiệu quả nhất trong việc thu hút các gia đình tham gia hành động? Câu hỏi đó là trọng tâm của Cuộc triệu tập trực tuyến Nam LA: Đếm chúng ta trong điều tra dân số năm 2020, một sự kiện dựa trên web do First 5 LA và Liên minh cộng đồng (CoCo) đồng tổ chức. Ngày 9 tháng XNUMX ...
Dịch