Với
tài trợ từ Los Angeles County Quality
và Ủy ban Năng suất, 5 LA đầu tiên, và
Văn phòng Bảo vệ Trẻ em (OCP), OCP
đã sớm tham gia vào một nhóm chuyên gia quốc gia
hệ thống thời thơ ấu và tài chính để tiến hành một
phân tích tài khóa toàn diện (CFA) của ECE
hệ thống tại Quận Los Angeles.

Nhấp chuột
nhấn vào đây. để xem toàn bộ báo cáo.
Kỷ niệm Ngày của Người bản địa

Kỷ niệm Ngày của Người bản địa

Kỷ niệm Ngày của Người bản địa Ngày của Người bản địa - mặc dù không phải là ngày lễ liên bang - được nhiều thành phố và tiểu bang ở Hoa Kỳ, bao gồm Thành phố Los Angeles, Quận Los Angeles và California, ghi nhận vào ngày Thứ Hai thứ hai trong tháng XNUMX. Ngày...

Dịch