Khi Joshua được 2 tuổi, năng lượng cao và năng khiếu học tập đã thúc đẩy người mẹ ở nhà Marlene Cole của anh tìm kiếm một cơ sở chăm sóc ban ngày chất lượng cao ở Westside của Los Angeles có thể giúp anh phát triển hơn nữa và kết nối anh với những người khác ...