Giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế ban đầu cho Help Me Grow LA (HMG-LA) vừa thực hiện một bước quan trọng đầu tiên nhằm xây dựng, hợp tác, một hệ thống toàn diện và phối hợp để hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển và hạnh phúc tối ưu của trẻ nhỏ.

Hơn 60 cơ quan, tổ chức và chương trình của quận thuộc các lĩnh vực và lĩnh vực khác nhau bao gồm y tế và chăm sóc sớm và giáo dục đã tham gia vào giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế ban đầu và đóng góp vào việc phát triển các khuyến nghị cho HMG-LA.

Các khuyến nghị "Thúc đẩy sự phát triển tối ưu của trẻ em" do các thành viên lập kế hoạch đưa ra đóng vai trò là hướng dẫn để thông báo cho First 5 LA, Sở Y tế Công cộng Quận Los Angeles (LACDPH), và các đối tác của quận về giai đoạn tiếp theo của kế hoạch thực hiện cho HMG-LA.

Không phải là chương trình hay dịch vụ, HMG là một nỗ lực quốc gia dựa trên các nguồn lực hiện có ở cấp địa phương nhằm củng cố cách thức các hệ thống phối hợp hoạt động để cung cấp sàng lọc kịp thời cho các trường hợp chậm phát triển và hành vi, phối hợp chăm sóc hiệu quả và chuyển tuyến phù hợp để đảm bảo trẻ nhỏ được hỗ trợ họ cần phát triển mạnh.

First 5 LA sẽ trình bày các khuyến nghị của HMG-LA và cung cấp thông tin cập nhật về một số nội dung liên quan đến việc xác định và can thiệp sớm cho Ban Ủy viên tại Ủy ban Kế hoạch / Chương trình và Ủy ban Đặc biệt sắp tới vào Thứ Năm, ngày 26 tháng 2017 năm 9 và Ban của Các ủy viên vào Thứ Năm, ngày 2017 tháng XNUMX năm XNUMX.

Giai đoạn tiếp theo của kế hoạch, do LACDPH và First 5 LA đồng dẫn đầu sẽ bao gồm việc thành lập Ủy ban Tư vấn Lãnh đạo và Ủy ban Cố vấn Gia đình, cộng tác liên tục với các đối tác của quận và nghiên cứu và đánh giá chiến lược.

Tài Nguyên Bổ Sung

5 giải thích đầu tiên: Sàng lọc phát triển / Can thiệp sớm
5 Đầu tiên: 2021-22 Ngân sách Nhà nước Ưu tiên Công bằng, Hỗ trợ Toàn bộ Trẻ em, Cả Gia đình An sinh

5 Đầu tiên: 2021-22 Ngân sách Nhà nước Ưu tiên Công bằng, Hỗ trợ Toàn bộ Trẻ em, Cả Gia đình An sinh

ALAMEDA, CA (ngày 13 tháng 2021 năm 5) - 2021 người đầu tiên chúc mừng và đánh giá cao Cơ quan Lập pháp và Thống đốc Newsom vì đã làm việc chăm chỉ để tạo ra một ngân sách nhà nước giai đoạn 22-XNUMX hỗ trợ cuộc sống của trẻ nhỏ và gia đình của chúng, và đặc biệt tập trung vào những người ở xa nhất ...

Dịch