Lớn lên ở Nam Los Angeles, cha tôi nuôi dạy tôi với một tâm lý “thợ máy” truyền thống: Tôi không được phép ra ngoài, phải chăm sóc các em tôi, nấu ăn, dọn dẹp và đi học. Trong khi cha tôi là một nhà cung cấp về nhiều mặt, ông ấy không cung cấp nhiều trong ...