Khi trở thành một người cha, tôi đã học được Yêu cầu có thể trở thành một hình thức bênh vực

Khi trở thành một người cha, tôi đã học được Yêu cầu có thể trở thành một hình thức bênh vực

Là một cựu chiến binh 20 năm về chính trị và các vấn đề công cộng ở California, tôi từng định nghĩa vận động chính sách là tổ chức các cuộc tuần hành, đi khắp các khu dân cư và tổ chức các cuộc họp báo để gây ảnh hưởng đến các quan chức được bầu và các nhà hoạch định chính sách.

Tỷ lệ sinh thấp kỷ lục và nhu cầu đầu tư cho sự phát triển thời thơ ấu

Tỷ lệ sinh thấp kỷ lục và nhu cầu đầu tư cho sự phát triển thời thơ ấu

California đang phải đối mặt với sự thay đổi nhân khẩu học chưa từng có khi công dân của chúng ta đang già đi và tỷ lệ sinh không theo kịp. Thống đốc được bầu chọn và các thành viên của Cơ quan lập pháp tiểu bang phải chuẩn bị cho sự thay đổi dân số không thể tránh khỏi này bằng cách ưu tiên thời thơ ấu ...
Dịch