Chào Mừng Bạn Đến Sàng lọc sớm, Kết quả tốt hơn: Bộ công cụ giới thiệu & sàng lọc phát triển! Mục tiêu của các bộ công cụ này là cung cấp một hướng dẫn thiết thực để hỗ trợ các cơ quan và chương trình mầm non trong việc thực hiện hoặc hoàn thiện liên kết và sàng lọc phát triển chất lượng cao cho trẻ nhỏ. Các bước được liệt kê trong bộ công cụ dựa trên bài học kinh nghiệm từ Kết nối đầu tiên sáng kiến ​​tăng cường sàng lọc hành vi và phát triển sớm cho trẻ nhỏ tại sáu cơ quan khác nhau và kết nối trẻ em và gia đình của chúng với các dịch vụ phù hợp về văn hóa và ngôn ngữ càng sớm càng tốt.  

Bộ công cụ được phát triển cho ba cài đặt khác nhau: 

Chúng ta có một khoảng thời gian quan trọng - trước khi sinh đến 5 tuổi - để xây dựng nền tảng mà mọi đứa trẻ cần chuẩn bị cho sự thành công trong trường học và cuộc sống. Nghiên cứu cho thấy đó là thời gian não bộ của trẻ phát triển nhanh chóng nhất. Trên thực tế, 90% bộ não của trẻ được phát triển ở độ tuổi lên 5. Điều quan trọng trong những năm này là xác định xem sự phát triển của trẻ có đúng hướng hay không và giải quyết mọi lo lắng càng sớm càng tốt để có tác động lớn nhất. Chúng tôi mời bạn khám phá từng bộ công cụ của chúng tôi và chia sẻ với chúng tôi phản hồi tại anh ấy********@fi******.org.  


 

Sàng lọc Sớm, Kết quả Tốt hơn: Sàng lọc Phát triển, Giới thiệu và Bộ công cụ cho các Trung tâm Nguồn lực Gia đình

Sàng lọc Sớm, Kết quả Tốt hơn: Sàng lọc Phát triển, Giới thiệu và Bộ công cụ cho các Trung tâm Nguồn lực Gia đình

<< Quay lại Trang chủ Bộ công cụ Trong Bộ công cụ Sàng lọc, Giới thiệu và Tiếp cận Phát triển dành cho Trung tâm Nguồn lực Gia đình, bạn sẽ tìm hiểu các giai đoạn để triển khai hoặc cải tiến phương pháp tiếp cận chất lượng cao để sàng lọc phát triển, tiếp cận và liên kết với các dịch vụ ....

Sàng lọc sớm, Kết quả tốt hơn: Bộ công cụ giới thiệu & sàng lọc phát triển cho các cơ quan phục vụ gia đình

Sàng lọc sớm, Kết quả tốt hơn: Bộ công cụ giới thiệu & sàng lọc phát triển cho các cơ quan phục vụ gia đình

<< Quay lại Trang chủ Bộ công cụ Trong Bộ công cụ Giới thiệu & Sàng lọc Phát triển dành cho Cơ quan Phục vụ Gia đình, bạn sẽ tìm hiểu các giai đoạn để thực hiện một sáng kiến ​​sàng lọc phát triển mới hoặc tinh chỉnh các phương pháp sàng lọc hiện có để tăng cường chất lượng và ...

Sàng lọc sớm, kết quả tốt hơn: Bộ công cụ giới thiệu & sàng lọc phát triển cho các phòng khám y khoa nhi

Sàng lọc sớm, kết quả tốt hơn: Bộ công cụ giới thiệu & sàng lọc phát triển cho các phòng khám y khoa nhi

<< Quay lại Trang chủ Bộ công cụ Trong Bộ công cụ Giới thiệu & Tầm soát Phát triển dành cho Phòng khám Y khoa Nhi khoa này, bạn sẽ tìm hiểu các giai đoạn để thực hiện một sáng kiến ​​sàng lọc phát triển mới hoặc cải tiến các phương pháp sàng lọc hiện có để tăng cường chất lượng và ...

Dịch