Chấn thương

Xây dựng khả năng chống chịu với chấn thương là đặc biệt quan trọng đối với các gia đình để quản lý căng thẳng của thời kỳ rất khó khăn. Tại sao? Thật khó để người lớn đương đầu với những sự kiện hoặc tình huống đau thương. Khi trẻ sơ sinh và trẻ em bị căng thẳng nghiêm trọng, nó có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển, đồng thời ảnh hưởng đến các mối quan hệ và cách đối phó trong suốt cuộc đời. Bằng cách sử dụng phương pháp hỗ trợ, dựa trên điểm mạnh, cha mẹ có thể giúp xây dựng khả năng phục hồi để quản lý những trải nghiệm hoặc tình huống khó khăn –– cho chính họ và con cái của họ.

Dịch