Sức khỏe thể chất

Sức khỏe thể chất

là điều quý giá, và đó là điều mà hầu như cha mẹ nào cũng nghĩ đến — và thậm chí là lo lắng — kể từ khi họ biết rằng họ đang mong có con. Việc chăm sóc sức khỏe thể chất của trẻ bao gồm nhiều yếu tố, bao gồm cung cấp dinh dưỡng tốt và lối sống lành mạnh để xây dựng hệ thống miễn dịch của trẻ chống lại bệnh tật và khỏe mạnh. Với việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên, tạo ra một môi trường gia đình lành mạnh và nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của bệnh tật, bạn có thể giúp bảo vệ sức khỏe thể chất của con mình.

Dịch