Tiến sĩ Byrd lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Pepperdine vào năm 1994. Tiến sĩ Byrd có hơn 25 năm kinh nghiệm lâm sàng làm việc với trẻ em và gia đình với tư cách là bác sĩ tư nhân và là thành viên của một số tổ chức sức khỏe tâm thần cộng đồng có hợp đồng với Quận LA nổi tiếng, nơi, ngoài việc cung cấp các dịch vụ trị liệu cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn, ông còn giám sát các bác sĩ lâm sàng trong việc đào tạo. Tiến sĩ Byrd cũng tham gia vào việc phát triển các chương trình và dịch vụ can thiệp sớm để đáp ứng nhu cầu của thanh thiếu niên và gia đình trong một số tổ chức dựa vào cộng đồng.

Hợp tác với các đối tác quan trọng phục vụ trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình là nền tảng trong triết lý của Tiến sĩ Byrd trong vai trò vận động chính sách của mình. Tiến sĩ Byrd luôn lưu tâm đến giá trị và tầm quan trọng của giao tiếp và gắn kết giữa các cơ quan, để đảm bảo thực hiện thành công và cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần chất lượng trong toàn quận.
Dịch