Tiến sĩ Maricela Ramirez là Giám đốc Giáo dục của Văn phòng Giáo dục Quận Los Angeles. Tiến sĩ Ramirez giám sát chương trình Head Start và Early Learning, các trường trung học chuyên biệt, tòa án dành cho trẻ vị thành niên và các trường cộng đồng, Sáng kiến ​​Trường học Cộng đồng, và các chương trình GAIN và GROW.

Tiến sĩ Ramirez là một nhà giáo dục tập trung vào công bằng, người tin rằng giáo dục là quan trọng và làm việc không mệt mỏi để đảm bảo rằng học sinh ở mọi lứa tuổi được tiếp cận với một nền giáo dục chất lượng. Là con gái của những người nhập cư từ Mexico và là sinh viên đại học thế hệ đầu tiên, cô đã trực tiếp trải nghiệm sức mạnh chuyển đổi của giáo dục.

Tiến sĩ Ramirez trước đây là giám đốc của LAUSD, hiệu trưởng một trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, và là một giáo viên nghiên cứu xã hội đáng tự hào trong 13 năm. Tiến sĩ Ramirez có bằng Cử nhân tại Đại học Yale, bằng Thạc sĩ của Đại học Stanford và UCLA, và bằng Tiến sĩ của cô ấy. từ Đại học Nam California.
Dịch