Tiến sĩ Astrid Heppenstall Heger là Giám đốc Điều hành của Chương trình Can thiệp Bạo hành (VIP), đặt tại Trung tâm Y tế Hạt Los Angeles (LAC) + Đại học Nam California (USC), nơi bà cũng là Giáo sư Nhi khoa Lâm sàng. Năm 1984, bà thành lập Trung tâm dành cho trẻ em dễ bị tổn thương (CVC) để đánh giá tình trạng lạm dụng trẻ em. Đây là Trung tâm Bênh vực Trẻ em dựa trên y tế đầu tiên trên thế giới và hiện đang đánh giá hơn 20,000 nạn nhân lạm dụng trẻ em và tấn công tình dục trẻ em mỗi năm. Tiến sĩ Heger là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực lạm dụng và tấn công tình dục trẻ em và là tác giả của nhiều bài báo trong lĩnh vực này, cũng như cuốn sách giáo khoa chính xác “Đánh giá trẻ em bị lạm dụng tình dục”, hiện đã được xuất bản lần thứ hai.

Năm 1995, cô thành lập Trung tâm Vận động Gia đình cộng đồng “một cửa” đầu tiên, cung cấp các dịch vụ y tế, sức khỏe tâm thần, bảo vệ, pháp lý và xã hội cho các nạn nhân của bạo lực gia đình và tấn công tình dục trên khắp Quận Los Angeles. Năm 1999, Tiến sĩ Heger thành lập Nhóm Bảo vệ Người lớn và Trung tâm Pháp y Lạm dụng Người cao tuổi để cung cấp cả dịch vụ trực tiếp cho những người lớn tuổi có nguy cơ cao và những người trưởng thành phụ thuộc nhưng cũng để hỗ trợ các chuyên gia xã hội, pháp lý, y tế và sức khỏe tâm thần chịu trách nhiệm bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất này dân số. Ngoài các dịch vụ dành cho những người trẻ nhất và lớn tuổi nhất, VIP tiếp tục cung cấp các dịch vụ 24/7 cho các nạn nhân của tấn công tình dục và bạo lực gia đình.

Bắt đầu từ năm 2004, Tiến sĩ Heger đã triển khai một chương trình “HUB” kiểu mẫu với các dịch vụ dành cho trẻ em có nguy cơ hoặc đã được chăm sóc nuôi dưỡng. Chương trình lâm sàng này kết hợp các đánh giá pháp y và y tế 24/7 với một nhà y tế liên tục với các dịch vụ sức khỏe tâm thần tích hợp cũng như các dịch vụ hỗ trợ bao gồm chăm sóc răng miệng, phẫu thuật thẩm mỹ, cố vấn và dạy kèm. Khi ngày càng có nhiều trẻ em được đánh giá trước khi được nhận nuôi dưỡng, rõ ràng là cần có một bến đỗ “mềm” cho những trẻ em này, nơi chúng sẽ nhận được các dịch vụ y tế và sức khỏe tâm thần cũng như thức ăn, quần áo, nhà tắm và một nơi để ngủ và chơi. “Trung tâm Chào đón Trẻ em” (trẻ em 0-12 tuổi) và trung tâm đồng hành “Trung tâm Chào đón Trẻ em” đã thay đổi toàn cảnh về cách trẻ em tham gia dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng và cải thiện đáng kể cả tỷ lệ xếp lớp và tính lâu dài của các vị trí.
Dịch