Nuôi dạy con cái đa thế hệ đang có xu hướng gia tăng: Số trẻ em được ông bà nuôi dưỡng nhiều gấp đôi so với những năm 1970. Ngày nay, khoảng 10% trẻ em sống với ông bà và ước tính khoảng 2.6 triệu ông bà là người chăm sóc chính. Mặc dù việc nuôi dạy con cái đa thế hệ có những thách thức riêng, nhưng “kincare” cũng mang lại những lợi ích to lớn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng mối liên hệ bền chặt, liên tục giữa ông bà và cháu giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần cho cả hai thế hệ.

Ngày lễ giữa các thế hệ trong COVID: Kỷ niệm Ngày quốc gia của sự lắng nghe!

Ngày lễ giữa các thế hệ trong COVID: Kỷ niệm Ngày quốc gia của sự lắng nghe!

Ngày lễ giữa các thế hệ trong COVID: Kỷ niệm Ngày quốc gia của sự lắng nghe! Lễ tạ ơn này, COVID-19 có nghĩa là ít đi du lịch hơn, nhiều mặt nạ hơn và ít bạn bè và gia đình xung quanh bàn hơn. May mắn thay, Ngày Quốc gia của Lắng nghe, diễn ra vào ngày sau ...

Nghiên cứu về việc học ở trẻ nhỏ: Điều gì đã thay đổi?

Nghiên cứu về việc học ở trẻ nhỏ: Điều gì đã thay đổi?

Nghiên cứu về việc học ở trẻ nhỏ: Điều gì đã thay đổi? Trẻ em là trẻ em. Chúng không thay đổi về cơ bản từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng điều gì thay đổi - và điều quan trọng cần biết - là nghiên cứu tác động đến cách các chuyên gia nghĩ về sự phát triển và học tập của trẻ, ...

Học hỏi giữa các thế hệ

Học hỏi giữa các thế hệ

Học hỏi giữa các thế hệ Khi một trung tâm chăm sóc ban ngày được mở tại một trung tâm dành cho người cao tuổi ở Seattle, mối liên hệ xảy ra giữa những người trẻ và những người già rất mạnh mẽ, cả hai nhóm đều học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau. Dưới đây là một số ý tưởng về cách nâng cao ...

Dịch