First 5 LA, hợp tác với những người khác, giúp củng cố gia đình, cộng đồng và hệ thống dịch vụ và hỗ trợ để mọi trẻ em trong Quận Los Angeles vào mẫu giáo đều sẵn sàng để thành công trong trường học và cuộc sống. Để đạt được mục tiêu này, Chương trình nghị sự chính sách hướng dẫn phân tích, tham gia và vị trí của First 5 LA đối với các đề xuất hành chính, ngân sách và lập pháp ở cấp địa phương, tiểu bang và liên bang. 

Chương trình Nghị sự Chính sách tập trung vào kinh nghiệm và kiến ​​thức chuyên môn độc đáo của First 5 LA, bắt nguồn từ những học hỏi từ các khoản đầu tư địa phương và được thông báo bởi tiếng nói của cộng đồng và gia đình. Nền tảng cho tất cả các khía cạnh của chương trình nghị sự là sự thừa nhận rằng: 

1. Vì não bộ phát triển nhanh nhất trong những năm đầu đời, trẻ em ở độ tuổi trước khi sinh đến 5 tuổi đại diện cho một nhóm dân số đặc biệt ngay cả trong nhóm “thời thơ ấu” được định nghĩa rộng rãi hơn; và  

2. Phân biệt chủng tộc có cấu trúc đe dọa hạnh phúc của các gia đình da màu, và có thể phá vỡ mạnh mẽ sự phát triển và sức khỏe tối ưu, cũng như sự ổn định của gia đình. 

Chương trình nghị sự chính sách được tổ chức thành bốn lĩnh vực ưu tiên chính sách chính. Bao trùm trong mỗi lĩnh vực là tập trung vào công bằng và nhu cầu hỗ trợ trẻ em một cách toàn diện trong bối cảnh gia đình và cộng đồng của chúng –– được gọi thông tục là khuôn khổ “Cả trẻ em và cả gia đình”. Như vậy, chương trình nghị sự chính sách sẽ có tác dụng thu hẹp sự chênh lệch về sức khỏe, hạnh phúc và cơ hội dựa trên chủng tộc; sử dụng dữ liệu sẵn có tốt nhất và ủng hộ việc cung cấp dữ liệu đầy đủ và đầy đủ để hiểu cộng đồng nào đang gặp phải những rào cản đáng kể nhất về nguồn lực và do đó có cơ hội lớn nhất để hưởng lợi từ các nỗ lực thay đổi hệ thống và chính sách 5 LA đầu tiên, đồng thời thúc đẩy một hệ thống tổng thể hỗ trợ phù hợp với ngôn ngữ và văn hóa. 

HỖ TRỢ GIA ĐÌNH

Thúc đẩy một hệ thống hỗ trợ toàn diện của gia đình để nâng cao kết quả tích cực cho cả trẻ
và cả gia đình.

 • Xây dựng các hệ thống tạo thành lớp một cách chiến lược các nguồn lực hiệu quả dựa trên bằng chứng, đổi mới và đáp ứng cộng đồng của các hỗ trợ củng cố gia đình, ưu tiên các dịch vụ thăm khám tại nhà và can thiệp sớm.
 • Thúc đẩy và bảo vệ các hỗ trợ gia đình để đảm bảo các gia đình có trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai được an toàn về kinh tế.
 • Nâng cao năng lực và sự phối hợp giữa các hệ thống xác định sớm, can thiệp sớm và củng cố gia đình.

 

HỌC SỚM CHẤT LƯỢNG

Mở rộng khả năng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc và giáo dục sớm chất lượng, giá cả phải chăng.

 • Tăng cường đầu tư công vào hệ thống chăm sóc và giáo dục sớm ưu tiên sinh con hỗn hợp và lựa chọn của gia đình.
 • Điều chỉnh cơ cấu hỗ trợ chất lượng giáo dục và chăm sóc sớm công bằng và đáp ứng.
 • Tăng lương và hỗ trợ chuyên môn được tài trợ cho lực lượng lao động chăm sóc và giáo dục sớm.

CAN THIỆP SỚM

Cải thiện các hệ thống nhằm thúc đẩy sự phát triển tối ưu của trẻ em thông qua việc xác định sớm và hỗ trợ mà gia đình đáp ứng.

 • Đảm bảo trẻ em được khám sàng lọc hành vi và phát triển sớm và định kỳ, đồng thời phối hợp với các biện pháp can thiệp thích hợp
 • Tăng cường hệ thống phục vụ trẻ em và gia đình để ngăn ngừa, dự đoán và ứng phó thích hợp với các trải nghiệm bất lợi, chấn thương và căng thẳng độc hại.
 • Khuyến khích chăm sóc dự phòng để giảm bớt chênh lệch sức khỏe bà mẹ và trẻ em thông qua dữ liệu tách biệt.

CỘNG ĐỒNG

Đảm bảo cộng đồng có các nguồn lực và môi trường để tối ưu hóa sự phát triển của trẻ.

 • Tăng cường cơ hội cho tiếng nói của cộng đồng để định hình các nguồn lực, dịch vụ và các vấn đề quan trọng khác ảnh hưởng đến trẻ nhỏ và gia đình.
 • Thúc đẩy sự linh hoạt của địa phương trong các chính sách và hệ thống tác động trực tiếp đến các gia đình và khu vực lân cận.
 • Nâng cao và sử dụng mức dân số tách biệt và dữ liệu dịch vụ tích hợp để cung cấp và cải tiến hệ thống hiệu quả.
Dịch