Sự nghiệp của Terry Ogawa trong lĩnh vực dịch vụ trẻ em đã kết nối nhiều kinh nghiệm. Cô hiện đang làm tư vấn độc lập tập trung vào các chính sách tác động đến trẻ nhỏ và gia đình của chúng, đặc biệt trong các lĩnh vực chăm sóc, giáo dục sớm và phúc lợi xã hội. Cô đã từng là Giám đốc Điều hành của Ủy ban Trẻ em, Thanh niên và Gia đình của Thành phố Los Angeles, và là Giám đốc Chăm sóc Trẻ em của Thành phố Los Angeles. Bà Ogawa cũng từng là Giám đốc Điều hành của Connections for Children, một cơ quan giới thiệu và chăm sóc trẻ em phục vụ các gia đình ở khu vực Westside và South Bay của Los Angeles. Cô là thành viên Hội đồng Quản trị của Trường St. Anne's và Trường Giáo dục Mầm non của Đại học Nam California.

Terry có bằng Cử nhân Nghệ thuật về Tâm lý Phát triển của UCSB và bằng Thạc sĩ về Tâm lý Giáo dục và Giáo dục Mầm non của CSUN. Cô đã kết hôn với Tiến sĩ Mark Taira và có hai con gái, Jenna và Sara.
Dịch