First 5 LA có ba dịch vụ nhận bản tin để giúp bạn luôn kết nối với những câu chuyện và vấn đề mới nhất trong quá trình phát triển thời thơ ấu. Mỗi ấn phẩm có một trọng tâm khác nhau, từ những câu chuyện mới nhất về công việc củng cố cộng đồng và gia đình của First 5 LA đến các mẹo và tài nguyên dành cho các bậc cha mẹ có con nhỏ. Xem bên dưới để biết danh sách các bản tin của chúng tôi với các liên kết về cách đăng ký!

Các vấn đề thời thơ ấu Bản tin mỗi tháng một lần của First 5 LA bao gồm những thông tin mới nhất về công việc của First 5 LA nhằm củng cố các gia đình, cộng đồng nơi họ sinh sống và các hệ thống hỗ trợ họ.

Xem các vấn đề trước đây của Các vấn đề thời thơ ấu tại đây.

Morning Media - Bản tin “đọc lướt” từ Thứ Hai đến Thứ Năm của 5 LA bao gồm các mục tin tức, nghiên cứu và xu hướng truyền thông xã hội về các vấn đề thời thơ ấu được lựa chọn cẩn thận.

Dịch