Chúng tôi được thúc đẩy bởi mong muốn đưa ra các chính sách và hệ thống phục vụ trẻ nhỏ và gia đình của chúng tốt hơn. Điều này được thực hiện bằng cách thúc đẩy các chiến lược thay đổi hệ thống và bằng cách đầu tư vào đâu và như thế nào nó quan trọng nhất.

Mục tiêu của chúng tôi là chia sẻ các báo cáo và dữ liệu về hệ thống First 5 LA đang nỗ lực thay đổi; cách chúng tôi đang đóng góp để cải thiện hệ thống; làm thế nào chúng ta sẽ biết chúng ta đang tiến bộ; và thành công như thế nào đối với trẻ em và gia đình ở Quận LA.

 

5 Báo cáo LA đầu tiên:

Báo cáo phát hành Help Me Grow-LA: “Thúc đẩy sự phát triển tối ưu của trẻ em”

Báo cáo phát hành Help Me Grow-LA: “Thúc đẩy sự phát triển tối ưu của trẻ em”

Giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế ban đầu cho Help Me Grow LA (HMG-LA) vừa thực hiện một bước quan trọng đầu tiên nhằm xây dựng, hợp tác, một hệ thống toàn diện và phối hợp để hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển và hạnh phúc tối ưu của trẻ nhỏ. Hơn 60 cơ quan quận, ...

Tình trạng Giáo dục và Chăm sóc Sớm ở Quận Los Angeles

Tình trạng Giáo dục và Chăm sóc Sớm ở Quận Los Angeles

Ủy ban Kế hoạch Chăm sóc Trẻ em Quận Los Angeles TỔNG QUAN Đánh giá Nhu cầu Năm 2017 Những năm đầu phát triển của trẻ đặt nền tảng cho sự thành công ở trường. Theo Trung tâm về Trẻ đang Phát triển của Harvard, 700 đến 1,000 kết nối thần kinh mới hình thành mỗi ...

DataFest vẽ ra những người ủng hộ thời thơ ấu

DataFest vẽ ra những người ủng hộ thời thơ ấu

Trong nỗ lực cải thiện kết quả của trẻ em, các nhà lãnh đạo và nhân viên của First 5 LA gần đây đã cùng với khoảng 100 chuyên gia dữ liệu và các bên liên quan từ nhiều lĩnh vực khác nhau tại Tổ chức Dữ liệu Mở về Dịch vụ Nhân sinh & Sức khỏe Khu vực Nam California để tập hợp kiến ​​thức, ...

Báo cáo USC mới giới thiệu tác động khởi đầu tốt nhất

Báo cáo USC mới giới thiệu tác động khởi đầu tốt nhất

Kết nối các điểm giữa củng cố gia đình và xây dựng cộng đồng, “ảnh chụp nhanh” mới nhất của Mạng Dữ liệu Trẻ em (CDN) tại Trường Công tác Xã hội thuộc Đại học Nam California nêu bật những nỗ lực đang được thực hiện trong một số Cộng đồng Khởi đầu Tốt nhất ...

Báo cáo mới cho thấy nhu cầu lớn hơn đối với các chương trình giáo dục sớm chất lượng cao

Báo cáo mới cho thấy nhu cầu lớn hơn đối với các chương trình giáo dục sớm chất lượng cao Mặc dù đã có nhiều cải tiến trong những năm gần đây, quốc gia của chúng ta vẫn tiếp tục thiếu hụt trong việc cung cấp cho các gia đình các chương trình giáo dục mầm non chất lượng, giá cả phải chăng để cải thiện thành công ở trường trong tương lai của trẻ ...
Dịch