Nuôi dạy con cái đa thế hệ

Nuôi dạy con cái đa thế hệ đang có xu hướng gia tăng: Số trẻ em được ông bà nuôi dưỡng nhiều gấp đôi so với những năm 1970. Ngày nay, khoảng 10% trẻ em sống với ông bà và ước tính khoảng 2.6 triệu ông bà là người chăm sóc chính. Mặc dù việc nuôi dạy con cái đa thế hệ có những thách thức riêng, nhưng “kincare” cũng mang lại những lợi ích to lớn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng mối liên hệ bền chặt, liên tục giữa ông bà và cháu giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần cho cả hai thế hệ.

Dịch