Sức Khỏe Tâm Thần

sức khỏe tâm thần

cũng quan trọng như sức khỏe thể chất khi nói đến việc nuôi dạy con cái. Từ trầm cảm sau sinh đến lo lắng đến căng thẳng, các vấn đề sức khỏe tâm thần có thể ảnh hưởng đến cả gia đình. Nhận thức được các dấu hiệu cảnh báo có thể xảy ra ở cả người lớn và trẻ em, hiểu căng thẳng về tinh thần và thể chất có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng và hành vi như thế nào, đồng thời biết rằng sự trợ giúp sẵn có để có sức khỏe tâm thần tốt hơn có thể giúp ích.

Dịch