Trình độ học vấn

Trình độ học vấn

bắt đầu bằng ngôn ngữ. Và kỹ năng ngôn ngữ của trẻ bắt đầu phát triển khi mới sinh, thông qua việc quan sát và lắng nghe những người xung quanh. Nói, đọc và hát cho một đứa trẻ kể từ khi chúng được sinh ra giúp cải thiện đáng kể kỹ năng ngôn ngữ và vốn từ vựng, điều này có tác động đến việc học đọc và viết. Bạn có thể giúp các kỹ năng đọc viết của con bạn phát triển ngay từ đầu.

Dịch