Trò chơi và Hoạt động

Trò chơi và hoạt động

không chỉ là niềm vui — chúng còn là một cách tuyệt vời để con bạn phát triển khả năng phối hợp, xã hội hóa, giải quyết vấn đề và các kỹ năng khác. Từ giải câu đố đến thực hiện các dự án thủ công sáng tạo đến tạo ra các cuộc thi thể dục tại gia đình, trò chơi là “công việc” của trẻ em, giúp chúng học hỏi và phát triển. Với các trò chơi và hoạt động hấp dẫn cả tinh thần và thể chất, có một điều gì đó thú vị cho mọi gia đình ở đây.

Dịch