Cha

Cha

vấn đề. Và chúng quan trọng rất nhiều: Nghiên cứu gần đây cho thấy rằng dành thời gian với cha giúp cải thiện sự phát triển ngôn ngữ của trẻ sơ sinh và có tác động tích cực đến sự tăng trưởng, phát triển và thành công trong cuộc sống của trẻ. Và ngay cả khi một người cha không sống với con mình, các nghiên cứu cho thấy rằng những đứa trẻ có nhiều người cha tham gia hơn có ít vấn đề về hành vi hơn và đạt điểm cao hơn trong các bài kiểm tra học tập.

Dịch