Khuyết tật

Khuyết tật

và các nhu cầu đặc biệt rất quan trọng cần được giải quyết sớm, để nhận được sự trợ giúp của chuyên gia nhằm mang lại cho con bạn một khởi đầu tốt nhất trong đời. Nói chuyện với bác sĩ nhi khoa về những lo lắng của bạn về sự chậm phát triển thể chất, nhận thức, giao tiếp, xã hội hoặc các kỹ năng khác có thể hữu ích. Người đó có thể hướng dẫn bạn để được đánh giá miễn phí về các vấn đề có thể xảy ra và các dịch vụ đặc biệt để can thiệp sớm cho con bạn, có sẵn khắp Quận Los Angeles.

Dịch