Đưa tin tức: Bình thường mới: COVID-19 đã tác động đến trẻ em, gia đình và cộng đồng như thế nào

Đưa tin tức: Bình thường mới: COVID-19 đã tác động đến trẻ em, gia đình và cộng đồng như thế nào

Thế giới hiện đang vật lộn với sự gia tăng chưa từng có do sự lây lan của coronavirus mới. Trong sự xáo trộn, trẻ em và gia đình đang tìm thấy mình trong những môi trường và cấu hình mới và không lường trước được. Trong khi chuyên mục Làm Tin tức này, thường ...
Dịch