Ngay cả khi cả đời biết điều gì đó không ổn, phải đến khi bố tôi hoàn toàn bị gia đình (kể cả con cái) ghẻ lạnh, tự mua thuốc chữa bệnh nặng nề và phải đối mặt với những lần vô gia cư và bị bắt giữ thì cuối cùng ông mới được chẩn đoán mắc chứng Hậu chấn thương .. .