5 LA đầu tiên được công nhận vì đã tăng cường khả năng đọc viết sớm, từng chút một

5 LA đầu tiên được công nhận vì đã tăng cường khả năng đọc viết sớm, từng chút một

Sáu thập kỷ trước, cuốn “Green Eggs and Ham” của Tiến sĩ Seuss đã thu hút Geoffrey Canada đọc sách và cứu ông khỏi cuộc đời nghèo khổ ở South Bronx, “một trong những vùng đất hoang mà chúng tôi có ở đất nước này,” ông nói. Khi lớn hơn, anh tìm thấy niềm an ủi từ khu phố thô sơ của mình trong ...

Những gì chúng tôi đang làm - Tổng hợp 5 tin tức LA đầu tiên

Những gì chúng tôi đang làm - Tổng hợp 5 tin tức LA đầu tiên

Tạo bức tranh tường: Phim tài liệu nhỏ cảm động này về sự phát triển của Bức tranh tường di động của Best Start Metro LA. Bức tranh tường là sự thể hiện trực quan của Chiến dịch Tôn trọng Văn hóa hướng tới cộng đồng của Metro, một chiến dịch đang diễn ra nhằm giảm bạo lực gia đình. Cầu nối ...
Dịch