5 nhà tài trợ đầu tiên của LA Chuỗi buổi hòa nhạc mùa hè thân thiện với gia đình tại Levitt Pavilion

5 nhà tài trợ đầu tiên của LA Chuỗi buổi hòa nhạc mùa hè thân thiện với gia đình tại Levitt Pavilion

5 nhà tài trợ đầu tiên của LA Chuỗi buổi hòa nhạc mùa hè thân thiện với gia đình tại Levitt Pavilion LOS ANGELES, CA - Levitt Pavilion Los Angeles tổ chức các buổi hòa nhạc MIỄN PHÍ vào Chủ nhật cho các gia đình đến hết ngày 1 tháng 2019 năm 5. XNUMX LA đầu tiên là nhà tài trợ tự hào cho các sự kiện Chủ nhật, một phần của buổi hòa nhạc lớn hơn ...
Dịch