DIY with Kids: Nature Paper Bạn sẽ cần: Búa hoặc vồ Hoa và lá (ví dụ: pansies, sensturtium và các loại thảo mộc) Giấy trắng thường hoặc giấy bìa Giấy bìa cứng Bề mặt cứng Hướng dẫn: Đặt hoa, lá và thảo mộc lên giấy hoặc hộp đựng thẻ với trước mặt...