Làm sáng tỏ các Sàng lọc Phát triển và ACE ngày 4 tháng 2019 năm XNUMX Sàng lọc Phát triển đánh giá xem con bạn có hoặc có nguy cơ bị chậm phát triển hay không và có thể giúp xác định các dịch vụ và biện pháp can thiệp thích hợp. Những trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu (ACE) là những yếu tố gây căng thẳng...