Bản tin Các vấn đề Tuổi thơ - Tháng 2020 năm XNUMX

Bản tin Các vấn đề Tuổi thơ - Tháng 2020 năm XNUMX

Người chỉnh sửa Lưu ý: Ngày chính xác của cuộc họp Hội đồng ủy viên LA đầu tiên vào ngày 5 tháng 11 là ngày 1 tháng 30 lúc XNUMX:XNUMX chiều theo giờ PST. Cuộc họp sẽ được tổ chức qua điện thoại và mở cửa cho công chúng. Để biết thêm chi tiết (bao gồm tài liệu cuộc họp và chương trình họp), vui lòng truy cập ...
Dịch