Với
tài trợ từ Los Angeles County Quality
và Ủy ban Năng suất, 5 LA đầu tiên, và
Văn phòng Bảo vệ Trẻ em (OCP), OCP
đã sớm tham gia vào một nhóm chuyên gia quốc gia
hệ thống thời thơ ấu và tài chính để tiến hành một
phân tích tài khóa toàn diện (CFA) của ECE
hệ thống tại Quận Los Angeles.

Nhấp chuột
nhấn vào đây. để xem toàn bộ báo cáo.
5 Đầu tiên: 2021-22 Ngân sách Nhà nước Ưu tiên Công bằng, Hỗ trợ Toàn bộ Trẻ em, Cả Gia đình An sinh

5 Đầu tiên: 2021-22 Ngân sách Nhà nước Ưu tiên Công bằng, Hỗ trợ Toàn bộ Trẻ em, Cả Gia đình An sinh

ALAMEDA, CA (ngày 13 tháng 2021 năm 5) - 2021 người đầu tiên chúc mừng và đánh giá cao Cơ quan Lập pháp và Thống đốc Newsom vì đã làm việc chăm chỉ để tạo ra một ngân sách nhà nước giai đoạn 22-XNUMX hỗ trợ cuộc sống của trẻ nhỏ và gia đình của chúng, và đặc biệt tập trung vào những người ở xa nhất ...

Dịch