2022 Tháng Giêng

ACE lưu ý là một sáng kiến ​​được đưa ra bởi Bộ Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe California và Văn phòng Tổng Giám đốc Bác sĩ Phẫu thuật California với mục tiêu giảm một nửa số ACEs trong một thế hệ. 5 LA đầu tiên, như một phần của khoản tài trợ cam kết giữa nhà cung cấp với ACEs Aware, đã soạn thảo giấy thực hành để thông báo cho các hệ thống quy mô lớn thay đổi liên quan đến sàng lọc và điều trị các trải nghiệm bất lợi cho tuổi thơ bằng cách nâng cao trải nghiệm của các gia đình và các tổ chức dựa vào cộng đồng.

Những phát hiện từ bài báo này đã dẫn đến sự phát triển của hai bản tóm tắt và một bản tóm tắt điều hành:

  • Tăng khả năng tiếp cận với Khám sàng lọc và Điều trị ACE cho Trẻ nhỏ ở Hạt LA (Tóm tắt điều hành)
  • Kinh nghiệm gia đình trong sàng lọc và điều trị ACE cho trẻ nhỏ
  • Kinh nghiệm của Tổ chức Dựa vào Cộng đồng trong Khám sàng lọc và Điều trị ACE cho Trẻ nhỏ

Tải xuống “Tăng khả năng tiếp cận với Khám sàng lọc và Điều trị ACE cho Trẻ nhỏ ở Hạt LA” (Tóm tắt điều hành)

Tải xuống “Kinh nghiệm gia đình trong việc sàng lọc và điều trị ACE cho trẻ nhỏ” Tải xuống “Kinh nghiệm của tổ chức dựa vào cộng đồng trong việc sàng lọc và điều trị ACE cho trẻ nhỏ”
CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ TƯ VẤN CỔ TÍCH YÊU CẦU ĐỂ ĐÁNH GIÁ (RFQ)

NGÀY ĐĂNG: NGÀY 18 THÁNG 2022 NĂM 12 NGÀY KỲ HẠN: Ngày 2022 tháng 5 năm 00, lúc 1:2022 chiều CẬP NHẬT THỜI GIAN PACIFIC (PT) (S): ngày 1 tháng XNUMX năm XNUMX - Những thông tin sau đã được đăng: Trang trình bày hội thảo trên web Ghi âm hội thảo trên web RFQ Phụ lục số XNUMX và sửa đổi Phụ lục B: Danh sách Kiểm tra Đề xuất ...

Tài nguyên Báo cáo Hàng năm

Tài nguyên Báo cáo Hàng năm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CHO NĂM 2021-2022 TỔNG QUAN & CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP Giới thiệu Trang này chứa các tài nguyên để hỗ trợ 5 người nhận tài trợ và nhà thầu LA đầu tiên hoàn thành Khảo sát Báo cáo Hàng năm trực tuyến. Để tải xuống bản PDF của trang web này, hãy nhấp vào đây. ...

Dịch