2020 Tháng Mười

5 đầu tiên LA rất vui mừng chia sẻ những phát hiện từ đánh giá kéo dài một năm của chúng tôi Kết nối đầu tiên chương trình! Trong năm 2019-20 First 5 LA đã hợp tác với Harder + Company Community Research để thực hiện đánh giá. Đánh giá này thu thập dữ liệu định lượng và định tính để:

  • Ghi lại tiến trình hướng tới các mục tiêu của khoản đầu tư First Connection.
  • Thông báo sự phát triển và thực hiện Giúp tôi phát triển LA.
  • Để khám phá và củng cố dữ liệu nhận dạng và can thiệp sớm (EII) có sẵn cho Quận LA.

Đánh giá tập trung vào ba lĩnh vực cốt lõi: Tiếp cận gia đình, kiến ​​thức và hỗ trợ; hệ thống học hỏi và ý nghĩa; và hỗ trợ kỹ thuật và năng lực của nhà cung cấp. Các kết quả đánh giá sẽ thông báo những thay đổi về chính sách và chương trình cho những người làm việc trong chương trình EII liên tục.

                                     

Xem toàn bộ báo cáo (PDF) >>                                    Xem bảng thông tin >>
5 Đầu tiên: 2021-22 Ngân sách Nhà nước Ưu tiên Công bằng, Hỗ trợ Toàn bộ Trẻ em, Cả Gia đình An sinh

5 Đầu tiên: 2021-22 Ngân sách Nhà nước Ưu tiên Công bằng, Hỗ trợ Toàn bộ Trẻ em, Cả Gia đình An sinh

ALAMEDA, CA (ngày 13 tháng 2021 năm 5) - 2021 người đầu tiên chúc mừng và đánh giá cao Cơ quan Lập pháp và Thống đốc Newsom vì đã làm việc chăm chỉ để tạo ra một ngân sách nhà nước giai đoạn 22-XNUMX hỗ trợ cuộc sống của trẻ nhỏ và gia đình của chúng, và đặc biệt tập trung vào những người ở xa nhất ...

Dịch