Diana Careaga | Giám đốc Hỗ trợ Gia đình

21 Tháng Tư, 2023

Việc xây dựng một hệ thống thăm viếng tại nhà có phối hợp nhằm dẫn đến trẻ em và gia đình phát triển mạnh không chỉ cần thời gian mà còn là nỗ lực chung giữa các đối tác đa dạng cùng nhau hợp tác làm việc. Tại Quận LA, những nỗ lực này đã kéo dài nhiều năm và đòi hỏi sự tham gia liên tục của các đối tác quan trọng, từ các nhà tài trợ và người ủng hộ đến các nhà cung cấp, khách đến thăm nhà và gia đình. Cùng nhau giữ vững tầm nhìn về một hệ thống thăm khám tại nhà thống nhất đã dẫn đến sự tiến bộ ổn định hướng tới mục tiêu này.   

Các mô hình thăm viếng tại nhà có thể có những khía cạnh độc đáo của riêng chúng, nhưng Văn phòng Quản lý Trẻ em và Gia đình ở cấp liên bang mô tả rõ khái niệm cốt lõi: thăm viếng tại nhà là một chiến lược cung cấp dịch vụ nhằm hỗ trợ sự phát triển lành mạnh và hạnh phúc của trẻ em và các gia đình. Các mục tiêu của chương trình trải dài từ sức khỏe bà mẹ, sức khỏe và sự phát triển của trẻ em, ngăn ngừa ngược đãi và khả năng tự cung tự cấp. Chúng là những biện pháp can thiệp phòng ngừa tập trung vào việc thúc đẩy việc nuôi dạy con cái tích cực và sự gắn bó lành mạnh.  

Nhiều thập kỷ nghiên cứu chứng minh rằng các chuyến thăm tại nhà của một chuyên gia được đào tạo trong thời kỳ mang thai và vài năm đầu đời của trẻ sẽ cải thiện cuộc sống của trẻ và gia đình. Là một cách tiếp cận hai thế hệ, thăm viếng tại nhà cung cấp các dịch vụ dành cho cả cha mẹ và con cái để đảm bảo cả gia đình cùng phát triển.  

Gần đây, tôi đã có cơ hội hợp tác với những người khác để nêu bật những nỗ lực xây dựng hệ thống thăm viếng tại nhà ở Los Angeles như một phần của bài thuyết trình tại 12th Hội nghị thượng đỉnh thăm nhà quốc gia. Những nỗ lực phối hợp này bắt nguồn từ một đề nghị của Ban giám sát Los Angeles năm 2016 đã kêu gọi các sở quan trọng của quận, First 5 LA, Hiệp hội Thăm khám Tại nhà Chu sinh và Trẻ nhỏ của Quận Los Angeles, Văn phòng Bảo vệ Trẻ em và Mạng Dữ liệu Trẻ em để phát triển một kế hoạch phối hợp, nâng cao , mở rộng và ủng hộ việc thăm nhà chất lượng cao.  

Do đó, các bên liên quan tại địa phương đã tham gia làm việc hướng tới tầm nhìn về một hệ thống thăm viếng tại nhà thống nhất, tự nguyện và công bằng, cuối cùng dẫn đến việc phát triển Kế hoạch Hành động Thăm viếng Tại nhà trên toàn Quận vào năm 2018. Vai trò quan trọng của các nỗ lực xây dựng hệ thống và sự phối hợp liên ngành chỉ nổi lên trên khắp Quận LA trong vài năm qua. Sự hiểu biết này đi kèm với sự thừa nhận rằng chỉ bằng cách hợp tác cùng nhau để thay đổi chính sách và cải thiện hệ thống cung cấp dịch vụ ở cấp độ cơ bản thì mới có thể giải quyết được các vấn đề cốt lõi ngăn cản rất nhiều trẻ em và gia đình của chúng nhận được sự hỗ trợ cần thiết để phát triển. 

Với sự tập trung ngày càng nhiều vào vai trò quan trọng của các nỗ lực xây dựng hệ thống, First 5 California đã phê duyệt tài trợ vào năm 2020 để giúp các quận thúc đẩy tăng cường phối hợp và hợp tác ở cấp địa phương như một cách để tạo ra những thay đổi hệ thống quan trọng. Là một phần của dự án này, First 5 California đã phối hợp với James Bell Associates để triển khai Mạng Học tập Điều phối Thăm viếng Tại nhà (CLN), tập hợp tất cả 58 ủy ban của 5 quận đầu tiên để tham gia vào các cơ hội học tập đồng đẳng. Dự án kéo dài cả năm đào sâu vào nhiều chủ đề phối hợp khác nhau, từ xây dựng quan hệ đối tác, tận dụng nguồn tài trợ và chia sẻ dữ liệu đến các quy trình giới thiệu và chia sẻ trách nhiệm giải trình.  

Kết quả của dự án này, James Bell Associates đã hợp tác với First 5 LA và First 5 Fresno trong một bài thuyết trình tại 12th Hội nghị thượng đỉnh thăm nhà quốc gia để làm nổi bật vai trò quan trọng của quan hệ đối tác trong các nỗ lực xây dựng hệ thống thăm nhà. Được tổ chức hầu như trong năm nay, Hội nghị thượng đỉnh đã có sự tham dự của hơn 1,000 người tham gia và mang lại các nhà nghiên cứu, các học viên, những người ủng hộ, gia đình và các bên liên quan chính cùng hợp tác làm việc để thúc đẩy lĩnh vực thăm viếng tại nhà. 

Đối với Los Angeles, bài thuyết trình đã giúp làm nổi bật quá trình chuyển đổi từ làm việc độc lập sang phát triển quy trình lập kế hoạch toàn diện giữa các bên liên quan chính dẫn đến kế hoạch hành động toàn quận. Quá trình chuyển đổi này đã dẫn đến các dự án và nỗ lực sẽ không mang lại nhiều thông tin hoặc hữu ích nếu không có sự đóng góp và phối hợp giữa các ngành. Một ví dụ như vậy bao gồm học cách tối đa hóa các nguồn tài trợ sẵn có và thực hiện các quy trình phối hợp và truyền thông chiến lược. Và, tất nhiên, những nỗ lực xây dựng hệ thống đã dẫn đến sự phát triển của Hội đồng Lãnh đạo Hợp tác (CLC) tập hợp các nhà tài trợ chính, các phòng ban của quận, nhà cung cấp và đối tác để giúp giám sát, điều chỉnh, điều phối và vận động cho việc thăm khám tại nhà ở cấp độ hệ thống ở LA quận. Việc giám sát CLC gần đây đã được chuyển giao cho Sở Y tế Công cộng vào năm 2022 

Việc hiện thực hóa một hệ thống thăm viếng tại nhà có phối hợp như một phần của hệ thống giáo dục mầm non toàn diện đòi hỏi tất cả mọi người — nhà cung cấp dịch vụ, lãnh đạo quận, phụ huynh và nhà tài trợ — thường xuyên liên lạc với nhau và hỗ trợ các nỗ lực cho phép mọi người cùng làm việc hướng tới các mục tiêu chung và kết quả công bằng. Cơ hội nêu bật các bài học kinh nghiệm và các phương pháp hay nhất với khán giả toàn quốc tại Hội nghị thượng đỉnh về thăm nhà nói lên hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc cùng nhau, mở đường và xây dựng một hệ thống thăm viếng tại nhà có sự phối hợp và toàn diện hơn để mang lại lợi ích cho trẻ em trong quận của chúng ta và gia đình.  
HỘI THẢO TRÊN WEB: Cần thiết cho Gia đình: Kết quả từ Phân tích Toàn cảnh về Dịch vụ Giữ trẻ Tại Nhà của Quận LA

HỘI THẢO TRÊN WEB: Cần thiết cho Gia đình: Kết quả từ Phân tích Toàn cảnh về Dịch vụ Giữ trẻ Tại Nhà của Quận LA

Tháng 2023 năm XNUMX *Lưu ý của biên tập viên: Do lỗi kỹ thuật, bản ghi video này bị thiếu phút đầu tiên của hội thảo trên web đã ghi. Diễn giả: Tiến sĩ Susan Savage, Giám đốc Nghiên cứu Trung tâm Tài nguyên Chăm sóc Trẻ em Olivia Pillado, Giám đốc Nghiên cứu Trung tâm Tài nguyên Chăm sóc Trẻ em...

Bối cảnh Chăm sóc Trẻ em Tại Nhà ở Quận Los Angeles

Bối cảnh Chăm sóc Trẻ em Tại Nhà ở Quận Los Angeles

Tháng 2023 năm XNUMX Một vấn đề quan trọng để giải quyết các thách thức xã hội và động lực kinh tế là chăm sóc trẻ em. Để cha mẹ có thể đi làm hoặc đi học và duy trì ổn định kinh tế cho gia đình, việc chăm sóc trẻ là điều cần thiết. Dịch vụ chăm sóc trẻ em giúp các gia đình, nơi làm việc và...

First 5 LA Early Childhood Advocacy Fund (EC PAF)

First 5 LA Early Childhood Advocacy Fund (EC PAF)

Tháng 2023 năm 1.5 Kể từ khi ra mắt Quỹ vận động chính sách cho trẻ nhỏ (EC PAF), với sự cộng tác của các Đối tác cộng đồng vào tháng XNUMX này, mười một người được cấp đã được chọn để nhận các khoản tài trợ của Quỹ hệ thống tái tạo (RSF), với tổng số tiền là XNUMX triệu đô la sẽ được giải ngân.. .

Dịch