Phân tích: Đề xuất Ngân sách của Thống đốc Newsom sẽ tác động như thế nào đến Trẻ nhỏ và Gia đình của California?

Phân tích: Đề xuất Ngân sách của Thống đốc Newsom sẽ tác động như thế nào đến Trẻ nhỏ và Gia đình của California?

Đề xuất ngân sách nhà nước đầu tiên của Thống đốc Gavin Newsom mang tính đột phá về chiều sâu và bề rộng của các khoản đầu tư vào những người California trẻ tuổi nhất của chúng ta. Đặt ưu tiên mạnh mẽ vào trẻ nhỏ và các gia đình đi làm, kế hoạch chi tiêu 209 tỷ đô la “California cho mọi người” của Newsom ...

5 LA tên đầu tiên Peter Barth làm Giám đốc Chính sách và Các vấn đề Liên chính phủ

5 LA tên đầu tiên Peter Barth làm Giám đốc Chính sách và Các vấn đề Liên chính phủ

Los Angeles, CA: Peter Barth đã được chọn làm Giám đốc Chính sách và Các vấn đề Liên chính phủ tại First 5 LA. Với tư cách là chiến lược gia chính sách cấp cao và các vấn đề liên chính phủ của tổ chức, Barth sẽ lãnh đạo một nhóm cung cấp thông tin về chính sách công ở quận, bang, ...
Dịch