Manuel Fierro biết tận mắt sức mạnh của một đứa trẻ trải qua một môi trường an toàn và yêu thương. Là một Angeleno thế hệ thứ nhất, Manuel ghi nhận những kinh nghiệm ban đầu của mình để thiết lập quỹ đạo cho sự nghiệp chuyên nghiệp của mình bằng cách làm việc với gia đình để giúp đỡ tốt hơn ...