Nằm rải rác giữa các kệ văn phòng và các góc trên bàn làm việc của Daniela Pineda là hàng đống sổ tay với đủ hình dạng, kích cỡ và màu sắc. Trên thực tế, đủ để dừng lại để suy ngẫm: Cô ấy làm gì với tất cả những cuốn sổ đó? “Đó là những nhật ký cho những suy ngẫm của tôi,” ...