Khi còn là một cậu bé lớn lên ở Oakland, Carl Gayden, tốt, hơi hư hỏng. "Đứa trẻ nào có tàu sân bay GI Joe?" anh ây gọi lại. Nhưng đằng sau những lần mua sắm Toys “R” Us là một sự trống vắng do cuộc hôn nhân của cha mẹ anh, dẫn đến ly hôn và một ...