"Thật dễ dàng để giảm bớt chấn thương." Đây là những lời được nói bởi Tổng bác sĩ phẫu thuật của California, Tiến sĩ Nadine Burke Harris, trong tập thứ hai của "OWN Spotlight: Black Women OWN the Conversation", một loạt phim mới trên OWN: Oprah Winfrey Network có bàn tròn ...