Tôi đã nghĩ rằng mình có thể có tất cả: một sự nghiệp đầy tham vọng và một gia đình đang phát triển. Nhưng là một người mẹ mới đang phải vật lộn để xoay xở với một công việc đòi hỏi phải đi lại, giờ buổi tối và hơn 60 giờ làm việc trong tuần, tôi nhanh chóng quyết định rằng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống là một điều hoang đường. Trong hơn một năm, tôi đã đấu tranh để ở lại ...