Ngày 28 tháng 2019 năm XNUMX Vào ngày đầu tiên của tôi trong chuyến đi đến ...