Ai là ai trong số các nhà lập pháp tiểu bang có trụ sở tại Quận LA Mới

Ai là ai trong số các nhà lập pháp tiểu bang có trụ sở tại Quận LA Mới

Phiên họp lập pháp 2019-2020 ở Capitol bang của chúng tôi đã có một khởi đầu mới và cùng với đó, một nhóm các nhà lập pháp mới sẽ làm duyên cho các phòng của nó. Bảy thành viên mới - tất cả đều là đảng viên Đảng Dân chủ - đã tham gia vào 38 nhà lập pháp tạo nên danh sách phái đoàn của Quận Los Angeles - và những người ...

A First for First 5s: Vận động cùng nhau trong DC

A First for First 5s: Vận động cùng nhau trong DC

Tiếng nói của một nhóm có tổ chức rất mạnh mẽ - đặc biệt nếu bạn đại diện cho trẻ em và gia đình ở mỗi quận trong số 58 quận trên toàn tiểu bang California. Lần đầu tiên trong lịch sử 5 Người đầu tiên, các đại diện từ gần hai chục Người đầu tiên đã cùng nhau đi đến ...
Dịch